Văn bản điều hành và Lịch công tác VNUF
Lịch công tác 7 (từ ngày 05-02-2023 đến ngày 11-02-2023)

NgàyThời gianĐịa điểmNội dungThành phầnVăn bản liên quanNgười chủ trì
Thứ 2
(06/02/2023)
Buổi Sáng
09:00
Phòng họp AHội ý công tác Đào tạo quốc tế; Dự án Quốc tế; Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020BGH (PHT Phùng Văn Khoa, PHT Phạm Minh Toại); Phòng HTQT (Ô Sâm, Ô Phương, Bà Thơm); Khoa QLTNR & MT (Ô Thịnh, Ô Hòa), Lãnh đạo Phòng Sau Đại học, Phòng Đào tạo, TCKT, CT & CTHSSV, Lãnh đạo Khoa Quản lý TNR & MT; Khoa KT & QTKD; Chủ nhiệm BM Ngoại ngữ; Đại diện Phòng HCTH để ghi chép. Phòng HTQT chịu trách nhiệm tổng hợp và báo cáo toàn bộ các hoạt động, sản phẩm, kinh phí và hồ sơ thực hiện Đề án NNQG 2020 trong năm 2022 cũng như dự kiến/kế hoạch hoạt động của Đề án trong năm 2023.Phó Hiệu trưởng
PHÙNG VĂN KHOA
Thứ 3
(07/02/2023)
Thứ 4
(08/02/2023)
Buổi Sáng
10:00
Hội trường G6Chương trình Khai mạc đánh giá ngoài chương trình đào tạo (Trực tiếp tại Cơ sở chính, Trực tuyến tại Phân hiệu Đồng Nai)Đoàn ĐGN;Đại diện lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD Thăng Long; Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Trường, các Phó hiệu trưởng; Hội đồng tự đánh giá các chương trình đào tạo được đánh giá; Ban giám đốc Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai; Lãnh đạo các Khoa/Viện có chương trình được đánh giá; Đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện đào tạo, Phòng, Ban, Trung tâm, các đơn vị có liên quan tại Cơ sở chính và Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai; Các giảng viên giảng dạy 04 chương trình; sinh viên, học viên của 04 CTĐT (được mời); Khách mời khác Chủ trì
BAN GIÁM HIỆU VÀ ĐOÀN ĐGN
Buổi Chiều
14:00
Phòng họp ALàm việc với Tập đoàn Unik GreenHiệu trưởng; Phòng QTTB, HCTH, Trung tâm Giống và LNCN cao; Trung tâm dịch vụ; Viện Sinh thái rừng & MTHiệu trưởng
PHẠM VĂN ĐIỂN
Thứ 5
(09/02/2023)
Buổi Sáng
08:00
Phòng họp ANghe báo cáo về một số nội dung tổ chức, nhân lựcPhòng TCCB; HCTH; Tổ Thanh traHiệu trưởng
PHẠM VĂN ĐIỂN
Buổi Sáng
10:30
Phòng họp ALàm việc với Lãnh đạo Công ty TNHH 1TV Hợp tác lao động và dịch vụ VINAFORPHT Phạm Minh Toại; Trưởng các đơn vị: Đào tạo, Hợp tác quốc tế, Chính trị và Công tác sinh viên, Hành chính tổng hợp, Trung tâm Ngoại ngữ, tin họcHiệu trưởng
PHẠM VĂN ĐIỂN
Thứ 6
(10/02/2023)
Thứ 7
(11/02/2023)
Chủ nhật
(12/02/2023)
Buổi Sáng
09:00
Hội trường G6Chương trình bế mạc đánh giá ngoài chương trình đào tạo (Trực tiếp tại Cơ sở chính, trực tuyến tại Phân hiệu Đồng Nai)Đoàn ĐGN;Đại diện lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD Thăng Long; Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Trường, các Phó hiệu trưởng; Hội đồng tự đánh giá các chương trình đào tạo được đánh giá; Ban giám đốc Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai; Lãnh đạo các Khoa/Viện có chương trình được đánh giá; Đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện đào tạo, Phòng, Ban, Trung tâm, các đơn vị có liên quan tại Cơ sở chính và Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai; Các giảng viên giảng dạy 04 chương trình; sinh viên, học viên của 04 CTĐT (được mời); Khách mời khác Chủ trì
BAN GIÁM HIỆU VÀ ĐOÀN ĐGN
Văn bản Nội bộ
Văn bản Đến
08 Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non - Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (Ngày 06/06/2022)
09 Thông tư Quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học - Thông tư Quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học (Ngày 06/06/2022)
06 Thông tư hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục - Thông tư hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục (Ngày 11/05/2022)
04 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập - Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập (Ngày 04/03/2022)
31 THÔNG TƯ Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập - THÔNG TƯ Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập (Ngày 10/11/2021)
26/2021 Thông tư quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học - Thông tư quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học (Ngày 17/09/2021)
25/2012 Thông tư hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030 - Thông tư hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030 (Ngày 08/09/2021)
24/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ngày 08/09/2021)
23 Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ - Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ (Ngày 30/08/2021)
18/2021 Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ - Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ (Ngày 28/06/2021)
17/2021 Thông tư Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học - Thông tư Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (Ngày 22/06/2021)
60/2021 Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập - Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (Ngày 21/06/2021)
30/2020 Nghị định về công tác văn thư - Nghị định về công tác văn thư (Ngày 05/03/2020)
04/2019 Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô - Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (Ngày 11/01/2019)
01/2019 Nghị định về Kiểm lâm và Lực lương chuyên trách bảo vệ rừng - Nghị định về Kiểm lâm và Lực lương chuyên trách bảo vệ rừng (Ngày 01/01/2019)
27/2018 Thông tư quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản - Thông tư quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản (Ngày 16/11/2018)
28/2018 Thông tư Quy định về quản lý rừng bền vững - Thông tư Quy định về quản lý rừng bền vững (Ngày 16/11/2018)
29/2018 Thông tư quy định về các biện pháp lâm sinh - Thông tư quy định về các biện pháp lâm sinh (Ngày 16/11/2018)
30/2018 Thông tư quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính - Thông tư quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính (Ngày 16/11/2018)
31/2018 Thông tư Quy định về phân định ranh giới rừng - Thông tư Quy định về phân định ranh giới rừng (Ngày 16/11/2018)
32/2018 Thông tư Quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng - Thông tư Quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng (Ngày 16/11/2018)
33/2018 Thông tư Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng - Thông tư Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng (Ngày 16/11/2018)
156/2018 Nghị định quy định chi tiết thi hàn một số điều của Luật Lâm nghiệp - Nghị định quy định chi tiết thi hàn một số điều của Luật Lâm nghiệp (Ngày 16/11/2018)
16/2017 Luật Lâm nghiệp - Luật Lâm nghiệp (Ngày 28/11/2017)
Văn bản Đi