Văn bản điều hành và Lịch công tác VNUF
Lịch công tác 28 (từ ngày 15-07-2024 đến ngày 21-07-2024)

NgàyThời gianĐịa điểmNội dungThành phầnVăn bản liên quanNgười chủ trì
Thứ 2
(15/07/2024)
Buổi Chiều
14:30
Phòng họp 803- Nhà A1Nghe báo cáo kết quả thống kê giờ giảng năm học 2023-2024Đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện có đào tạo; Đại diện lãnh đạo và chuyên viên có liên quan các Phòng: ĐT, ĐTSĐH, TCKT, TCCB, KHCN, KT&ĐBCL Phó Hiệu trưởng
PHẠM MINH TOẠI
Buổi Chiều
16:00
Phòng họp 803- Nhà A1Họp Tập thể lãnh đạo TrườngBan Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng TCCBChủ tịch Hội đồng Trường
CAO QUỐC AN
Thứ 3
(16/07/2024)
Buổi Sáng
08:30
Phòng họp 403 - Nhà A1Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Xuân Linh, ngành Quản lý tài nguyên rừng, mã số 9620211Hội đồng đánh giá luận án (Chủ tịch HĐ: PGS.TS. Trần Quang Bảo), Nghiên cứu sinh, Đơn vị chuyên môn, Phòng Đào tạo sau đại học, Khách mời và người quan tâm.Chủ trì
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
Buổi Sáng
08:30
Phòng họp 803- Nhà A1Làm việc với đoàn Công tác Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Kiểm tra công tác Quân sự - Quốc phòng năm 2024Đoàn Kiểm tra của Bộ NN&PTNT, Ban CHQS huyện Chương Mỹ, Các đồng chí trong Ban chỉ huy quân sự trường, Phòng TCCBPhó Hiệu trưởng
BÙI THẾ ĐỒI
Thứ 4
(17/07/2024)
Buổi Chiều
14:00
Phòng họp 803- Nhà A1Nghe báo cáo về một số nhiệm vụ trọng tâmHiệu trưởng; Các Phó Hiệu trưởng; Lãnh đạo các Phòng (Trưởng và Phó Phòng)Hiệu trưởng
PHẠM VĂN ĐIỂN
Thứ 5
(18/07/2024)
Buổi Sáng
08:30
Phòng họp AHội thảo Khoa học tham vấn về xây dựng hệ số hiệu chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với rừng sản xuâtTheo giấy mờiChủ trì
CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI
Thứ 6
(19/07/2024)
Buổi Sáng
09:00
Phòng họp 803- Nhà A1Họp hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Lâm nghiệpTheo QĐ số 478/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Hiệu trưởng478 QĐ V/v thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Lâm nghiệp (12/04/2023)
Chủ tịch Hội đồng
GS.TS PHẠM VĂN ĐIỂN
Thứ 7
(20/07/2024)
Buổi Sáng
08:30
Phòng họp 403 - Nhà A1Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Phạm Tiến Bằng, ngành Lâm sinh, mã số 9620205Hội đồng đánh giá luận án (Chủ tịch HĐ: GS.TS. Phạm Văn Điển), Nghiên cứu sinh, Đơn vị chuyên môn, Phòng Đào tạo sau đại học, Khách mời và người quan tâm.Chủ trì
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
Chủ nhật
(21/07/2024)
Văn bản Nội bộ
Văn bản Đến
Quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm - Quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm (Ngày 29/03/2024)
01 Thông tư ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học - Thông tư ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học (Ngày 05/02/2024)
Quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ngày 22/06/2023)
07 Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non - Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (Ngày 13/04/2023)
08 Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non - Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (Ngày 06/06/2022)
09 Thông tư Quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học - Thông tư Quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học (Ngày 06/06/2022)
06 Thông tư hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục - Thông tư hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục (Ngày 11/05/2022)
04 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập - Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập (Ngày 04/03/2022)
31 THÔNG TƯ Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập - THÔNG TƯ Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập (Ngày 10/11/2021)
26/2021 Thông tư quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học - Thông tư quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học (Ngày 17/09/2021)
25/2012 Thông tư hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030 - Thông tư hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030 (Ngày 08/09/2021)
24/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ngày 08/09/2021)
23 Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ - Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ (Ngày 30/08/2021)
18/2021 Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ - Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ (Ngày 28/06/2021)
17/2021 Thông tư Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học - Thông tư Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (Ngày 22/06/2021)
60/2021 Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập - Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (Ngày 21/06/2021)
30/2020 Nghị định về công tác văn thư - Nghị định về công tác văn thư (Ngày 05/03/2020)
04/2019 Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô - Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (Ngày 11/01/2019)
01/2019 Nghị định về Kiểm lâm và Lực lương chuyên trách bảo vệ rừng - Nghị định về Kiểm lâm và Lực lương chuyên trách bảo vệ rừng (Ngày 01/01/2019)
27/2018 Thông tư quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản - Thông tư quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản (Ngày 16/11/2018)
28/2018 Thông tư Quy định về quản lý rừng bền vững - Thông tư Quy định về quản lý rừng bền vững (Ngày 16/11/2018)
29/2018 Thông tư quy định về các biện pháp lâm sinh - Thông tư quy định về các biện pháp lâm sinh (Ngày 16/11/2018)
30/2018 Thông tư quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính - Thông tư quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính (Ngày 16/11/2018)
31/2018 Thông tư Quy định về phân định ranh giới rừng - Thông tư Quy định về phân định ranh giới rừng (Ngày 16/11/2018)
32/2018 Thông tư Quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng - Thông tư Quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng (Ngày 16/11/2018)
33/2018 Thông tư Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng - Thông tư Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng (Ngày 16/11/2018)
156/2018 Nghị định quy định chi tiết thi hàn một số điều của Luật Lâm nghiệp - Nghị định quy định chi tiết thi hàn một số điều của Luật Lâm nghiệp (Ngày 16/11/2018)
16/2017 Luật Lâm nghiệp - Luật Lâm nghiệp (Ngày 28/11/2017)
Văn bản Đi