Văn bản điều hành và Lịch công tác VNUF
Lịch công tác lãnh đạo Nhà trường tuần 23 (từ ngày 29-05-2023 đến ngày 04-06-2023)
Lãnh đạo Trường

Thứ hai
29/05/202329/05
Thứ ba
30/05/202330/05
Thứ tư
31/05/202331/05
Thứ năm
01/06/202301/06
Thứ sáu
02/06/202302/06
Thứ bảy
03/06/202303/06
Chủ nhật
04/06/202304/06
Họ và tênThời gianNội dungThành phầnĐịa điểm
Hiệu trưởng
PHẠM VĂN ĐIỂN
Hiệu trưởng
PHẠM VĂN ĐIỂN
07:30Làm việc tại TrườngĐHLN
10:00Dự họp tại Bộ NNĐHLN
13:30Họp với phòng QLĐT
15:30Họp tại Bộ NNBộ NN
Hiệu trưởng
PHẠM VĂN ĐIỂN
07:30Làm việc tại TrườngĐHLN
Hiệu trưởng
PHẠM VĂN ĐIỂN
08:30Họp về Phương án sắp xếp phòng làm việc nhà điều hành (A1) và các phòng học, phòng thực hành tin học, kho sách thư viện; phương án sử dụng điện tiết kiệm và có hiệu quả khu vực Nhà A1- Mời Chủ tịch Hội đồng Trường; - Các Phó Hiệu trưởng; - Trưởng, Phó các phòng: QTTB, TCCB; QLĐT; TCKT; HCTH; Đào tạo; ĐT Sau đại học; CT&CTSV; KT&ĐBCL; KHCN, HTQT; - Trưởng, Phó các khoa: Kinh tế&QTKD; Cơ điện&Công trình; - Viện trưởng, Viện Công nghiệp gỗ&Nội thất; - Ban Giám hiệu, Trường THPT Lâm nghiệp; - Ban Giám đốc Thư viện; Trưởng ban Tạp chí KH&CNLN; - Giám đốc: Trung tâm Dịch vụ, Trung tâm NN, TH; - Tổ trưởng các tổ công tác P. QTTB; - Cán bộ chuyên môn các phòng chức năng.Phòng họp A
15:30Bộ NN nghiệm thu Nhà A1BGH; Phòng: QLĐT, QTTB, TCKT, HCTH; Chuyên giaĐHLN
Hiệu trưởng
PHẠM VĂN ĐIỂN
07:30Làm việc tại TrườngĐHLN
14:00Hội ý chủ đề "Hà Nội - Thủ đô xanh"Ban Giám hiệu; Trưởng các đơn vi: Phòng KH&CN, Viện STR&MT, Viện QLĐĐ&PTNT, Viện KTCQ&CXĐT, Khoa KT&QTKD; Chuyên gia: PGS.TS. Trần Thị Thu Hà, PGS.TS. Đỗ Anh TuânPhòng họp A
17:00Dự Lễ kỷ niệm 45 năm quan hệ đối tác Việt Nam - UNDPPhòng HCTH; HTQTTrung tâm Hội nghị quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình
Hiệu trưởng
PHẠM VĂN ĐIỂN
Hiệu trưởng
PHẠM VĂN ĐIỂN
Chủ tịch Hội đồng Trường
CAO QUỐC AN
14:00Hội nghị kiện toàn BCH Đoàn trường Đại học Lâm nghiệp khóa XXVII, nhiệm kỳ 2022-2024Thường trực Thành Đoàn Hà Nội; Đại diện lãnh Đạo Đảng ủy, Ban Giám Hiệu; Ban Chấp hành Đoàn Trường khóa XXVII.Phòng họp A
Chủ tịch Hội đồng Trường
CAO QUỐC AN
Chủ tịch Hội đồng Trường
CAO QUỐC AN
Chủ tịch Hội đồng Trường
CAO QUỐC AN
Chủ tịch Hội đồng Trường
CAO QUỐC AN
Chủ tịch Hội đồng Trường
CAO QUỐC AN
Chủ tịch Hội đồng Trường
CAO QUỐC AN
Phó Hiệu trưởng
BÙI THẾ ĐỒI
Phó Hiệu trưởng
BÙI THẾ ĐỒI
14:00Họp chuẩn bị tổ chức Hội thảo: Nâng cao chất lượng Tạp chí KH&CN LN"Ban Giám hiệu, LĐ các đơn vị: Phòng KH&CN, p. HTQT, P. TCKT, P. HCTH, Toàn thể LĐ và VC Ban Tạp chí và Website.Phòng họp A
14:00Họp chuẩn bị tổ chức Hội thảo: Nâng cao chất lượng Tạp chí KH&CN LNBan Giám hiệu, LĐ các đơn vị: Phòng KH&CN, p. HTQT, P. TCKT, P. HCTH, Toàn thể LĐ và VC Ban Tạp chí và Website. Phòng họp A
Phó Hiệu trưởng
BÙI THẾ ĐỒI
07:30Làm việc tại Trường
Phó Hiệu trưởng
BÙI THẾ ĐỒI
07:30Làm việc tại Trường
Phó Hiệu trưởng
BÙI THẾ ĐỒI
07:30Làm việc tại Trường
Phó Hiệu trưởng
BÙI THẾ ĐỒI
Phó Hiệu trưởng
BÙI THẾ ĐỒI
Phó Hiệu trưởng
PHÙNG VĂN KHOA
Phó Hiệu trưởng
PHÙNG VĂN KHOA
08:30Hội thảo khoa học thuộc đề tài cấp quốc gia.Ban giám hiệu, chủ nhiệm đề tài: Hoàng Văn Sâm, các thành viên tham gia đề tài và khách mời.Phòng họp E
14:00Hội thảo khoa học thuộc đề tài cấp quốc gia.Ban giám hiệu, Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Hoàng Văn Sâm, thành viên tham gia đề tài và khách mời.Phòng họp E
Phó Hiệu trưởng
PHÙNG VĂN KHOA
Phó Hiệu trưởng
PHÙNG VĂN KHOA
Phó Hiệu trưởng
PHÙNG VĂN KHOA
Phó Hiệu trưởng
PHÙNG VĂN KHOA
Phó Hiệu trưởng
PHÙNG VĂN KHOA
Phó Hiệu trưởng
PHẠM MINH TOẠI
14:00Hội nghị kiện toàn BCH Đoàn trường Đại học Lâm nghiệp khóa XXVII, nhiệm kỳ 2022-2024Phòng họp A
14:00Hội nghị kiện toàn BCH Đoàn trường Đại học Lâm nghiệp khóa XXVII, nhiệm kỳ 2022-2024Thường trực Thành Đoàn Hà Nội; Đại diện lãnh Đạo Đảng ủy, Ban Giám Hiệu; Ban Chấp hành Đoàn Trường khóa XXVII.Phòng họp A
15:00Sơ duyệt công tác chuẩn bị Đại đội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2025Thường trực Thành Đoàn Hà Nội, Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Ban Thường vụ Đoàn trường, BCH Hội Sinh viên Trường.Phòng họp A
Phó Hiệu trưởng
PHẠM MINH TOẠI
Phó Hiệu trưởng
PHẠM MINH TOẠI
Phó Hiệu trưởng
PHẠM MINH TOẠI
Phó Hiệu trưởng
PHẠM MINH TOẠI
Phó Hiệu trưởng
PHẠM MINH TOẠI
07:30(Phiên Thứ Nhất) Đại Hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp Lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2025Khách mời: Thành Đoàn, Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội; Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Ban Thường vụ Đoàn trường. Thành phần Triệu tập: 182 Đại biểu chính thức dự Đại hội.Hội trường G6
Phó Hiệu trưởng
PHẠM MINH TOẠI
CTCĐ Trường - PGĐ Phân hiệu Đồng Nai
NGUYỄN SỸ HÀ
CTCĐ Trường - PGĐ Phân hiệu Đồng Nai
NGUYỄN SỸ HÀ
CTCĐ Trường - PGĐ Phân hiệu Đồng Nai
NGUYỄN SỸ HÀ
CTCĐ Trường - PGĐ Phân hiệu Đồng Nai
NGUYỄN SỸ HÀ
CTCĐ Trường - PGĐ Phân hiệu Đồng Nai
NGUYỄN SỸ HÀ
CTCĐ Trường - PGĐ Phân hiệu Đồng Nai
NGUYỄN SỸ HÀ
CTCĐ Trường - PGĐ Phân hiệu Đồng Nai
NGUYỄN SỸ HÀ
Trưởng phòng
NGUYỄN VŨ LÂM
Trưởng phòng
NGUYỄN VŨ LÂM
14:00Họp chuẩn bị tổ chức Hội thảo: Nâng cao chất lượng Tạp chí KH&CN LNBan Giám hiệu, LĐ các đơn vị: Phòng KH&CN, p. HTQT, P. TCKT, P. HCTH, Toàn thể LĐ và VC Ban Tạp chí và Website. Phòng họp A
Trưởng phòng
NGUYỄN VŨ LÂM
Trưởng phòng
NGUYỄN VŨ LÂM
08:30Dự họp theo lịch của Hiệu trưởngPhòng họp A
14:00Dự họp theo lịch của Hiệu trưởngPhòng họp A
Trưởng phòng
NGUYỄN VŨ LÂM
Trưởng phòng
NGUYỄN VŨ LÂM
Trưởng phòng
NGUYỄN VŨ LÂM
Trưởng phòng
KIỀU TRÍ ĐỨC
Trưởng phòng
KIỀU TRÍ ĐỨC
Trưởng phòng
KIỀU TRÍ ĐỨC
Trưởng phòng
KIỀU TRÍ ĐỨC
Trưởng phòng
KIỀU TRÍ ĐỨC
Trưởng phòng
KIỀU TRÍ ĐỨC
Trưởng phòng
KIỀU TRÍ ĐỨC
Trưởng phòng
ĐÀO DUY PHƯƠNG
Trưởng phòng
ĐÀO DUY PHƯƠNG
14:00Họp chuẩn bị tổ chức Hội thảo: Nâng cao chất lượng Tạp chí KH&CN LNBan Giám hiệu, LĐ các đơn vị: Phòng KH&CN, p. HTQT, P. TCKT, P. HCTH, Toàn thể LĐ và VC Ban Tạp chí và Website. Phòng họp A
Trưởng phòng
ĐÀO DUY PHƯƠNG
Trưởng phòng
ĐÀO DUY PHƯƠNG
Trưởng phòng
ĐÀO DUY PHƯƠNG
Trưởng phòng
ĐÀO DUY PHƯƠNG
Trưởng phòng
ĐÀO DUY PHƯƠNG
Trưởng phòng
HÀ VĂN HUÂN
Trưởng phòng
HÀ VĂN HUÂN
Trưởng phòng
HÀ VĂN HUÂN
Trưởng phòng
HÀ VĂN HUÂN
Trưởng phòng
HÀ VĂN HUÂN
Trưởng phòng
HÀ VĂN HUÂN
Trưởng phòng
HÀ VĂN HUÂN
Trưởng phòng
ĐỒNG THANH HẢI
Trưởng phòng
ĐỒNG THANH HẢI
Trưởng phòng
ĐỒNG THANH HẢI
Trưởng phòng
ĐỒNG THANH HẢI
Trưởng phòng
ĐỒNG THANH HẢI
Trưởng phòng
ĐỒNG THANH HẢI
16:00Họp trao đổi nội dung học phí với K29B ngành Lâm họcLãnh đạo và chuyên viên có liên quan các phòng: Đào tạo sau đại học, Tài chính kế toán; Học viên cao học K29B Lâm họcPhòng họp A
Trưởng phòng
ĐỒNG THANH HẢI
Trưởng phòng
NGUYỄN HỮU CƯƠNG
Trưởng phòng
NGUYỄN HỮU CƯƠNG
Trưởng phòng
NGUYỄN HỮU CƯƠNG
Trưởng phòng
NGUYỄN HỮU CƯƠNG
Trưởng phòng
NGUYỄN HỮU CƯƠNG
Trưởng phòng
NGUYỄN HỮU CƯƠNG
Trưởng phòng
NGUYỄN HỮU CƯƠNG
Trưởng phòng
VŨ HUY ĐẠI
Trưởng phòng
VŨ HUY ĐẠI
14:00Họp chuẩn bị tổ chức Hội thảo: Nâng cao chất lượng Tạp chí KH&CN LNBan Giám hiệu, LĐ các đơn vị: Phòng KH&CN, p. HTQT, P. TCKT, P. HCTH, Toàn thể LĐ và VC Ban Tạp chí và Website. Phòng họp A
Trưởng phòng
VŨ HUY ĐẠI
08:00Hội thảo tham vấn về giá trị lợi ích kinh tế cho bảo tồn đa dạng sinh học gắn với cải thiện sinh kế cho người dân vùng đệm VQG Cát Tiên (Dự án AFoCO)Theo Giấy mờiPhòng họp A
14:00Hội thảo tham vấn về xây dựng một số mô hình cải thiện sinh kế bền vững cho người dân vùng đệm dựa trên kết quả đánh giá lợi ích kinh tế của bảo tồn đa dạng sinh học VQG Cát Tiên (Dự án AFoCO)Theo giấy mờiPhòng họp A
Trưởng phòng
VŨ HUY ĐẠI
Trưởng phòng
VŨ HUY ĐẠI
Trưởng phòng
VŨ HUY ĐẠI
Trưởng phòng
VŨ HUY ĐẠI
Trưởng phòng
HOÀNG VĂN SÂM
Trưởng phòng
HOÀNG VĂN SÂM
14:00Họp chuẩn bị tổ chức Hội thảo: Nâng cao chất lượng Tạp chí KH&CN LNBan Giám hiệu, LĐ các đơn vị: Phòng KH&CN, p. HTQT, P. TCKT, P. HCTH, Toàn thể LĐ và VC Ban Tạp chí và Website. Phòng họp A
Trưởng phòng
HOÀNG VĂN SÂM
Trưởng phòng
HOÀNG VĂN SÂM
Trưởng phòng
HOÀNG VĂN SÂM
Trưởng phòng
HOÀNG VĂN SÂM
Trưởng phòng
HOÀNG VĂN SÂM
Trưởng phòng
NGUYỄN CHÍ LÂM
Trưởng phòng
NGUYỄN CHÍ LÂM
Trưởng phòng
NGUYỄN CHÍ LÂM
Trưởng phòng
NGUYỄN CHÍ LÂM
Trưởng phòng
NGUYỄN CHÍ LÂM
Trưởng phòng
NGUYỄN CHÍ LÂM
Trưởng phòng
NGUYỄN CHÍ LÂM
Trưởng phòng
NGUYỄN HỒNG SƠN
Trưởng phòng
NGUYỄN HỒNG SƠN
Trưởng phòng
NGUYỄN HỒNG SƠN
Trưởng phòng
NGUYỄN HỒNG SƠN
Trưởng phòng
NGUYỄN HỒNG SƠN
Trưởng phòng
NGUYỄN HỒNG SƠN
Trưởng phòng
NGUYỄN HỒNG SƠN
Trưởng phòng
NGUYỄN PHÚC YÊN
Trưởng phòng
NGUYỄN PHÚC YÊN
Trưởng phòng
NGUYỄN PHÚC YÊN
Trưởng phòng
NGUYỄN PHÚC YÊN
Trưởng phòng
NGUYỄN PHÚC YÊN
Trưởng phòng
NGUYỄN PHÚC YÊN
Trưởng phòng
NGUYỄN PHÚC YÊN
Trưởng ban
NGUYỄN MINH HÙNG
Trưởng ban
NGUYỄN MINH HÙNG
14:00Họp chuẩn bị tổ chức Hội thảo: Nâng cao chất lượng Tạp chí KH&CN LNBan Giám hiệu, LĐ các đơn vị: Phòng KH&CN, p. HTQT, P. TCKT, P. HCTH, Toàn thể LĐ và VC Ban Tạp chí và Website. Phòng họp A
Trưởng ban
NGUYỄN MINH HÙNG
Trưởng ban
NGUYỄN MINH HÙNG
Trưởng ban
NGUYỄN MINH HÙNG
Trưởng ban
NGUYỄN MINH HÙNG
Trưởng ban
NGUYỄN MINH HÙNG
Trưởng khoa
BÙI THỊ MINH NGUYỆT
Trưởng khoa
BÙI THỊ MINH NGUYỆT
Trưởng khoa
BÙI THỊ MINH NGUYỆT
Trưởng khoa
BÙI THỊ MINH NGUYỆT
Trưởng khoa
BÙI THỊ MINH NGUYỆT
Trưởng khoa
BÙI THỊ MINH NGUYỆT
Trưởng khoa
BÙI THỊ MINH NGUYỆT
Trưởng khoa
VŨ TIẾN THỊNH
Trưởng khoa
VŨ TIẾN THỊNH
Trưởng khoa
VŨ TIẾN THỊNH
08:30Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Phạm Gia Thanh, ngành Quản lý tài nguyên rừngHội đồng đánh giá luận án (Chủ tịch HĐ: GS.TS. Vũ Tiến Thịnh), Nghiên cứu sinh, Đơn vị chuyên môn, Phòng Đào tạo sau đại học, Khách mời và người quan tâm.Phòng họp E
Trưởng khoa
VŨ TIẾN THỊNH
Trưởng khoa
VŨ TIẾN THỊNH
Trưởng khoa
VŨ TIẾN THỊNH
Trưởng khoa
VŨ TIẾN THỊNH
Trưởng khoa
PHẠM VĂN TỈNH
Trưởng khoa
PHẠM VĂN TỈNH
Trưởng khoa
PHẠM VĂN TỈNH
Trưởng khoa
PHẠM VĂN TỈNH
Trưởng khoa
PHẠM VĂN TỈNH
Trưởng khoa
PHẠM VĂN TỈNH
Trưởng khoa
PHẠM VĂN TỈNH
Trưởng khoa
LÊ XUÂN TRƯỜNG
Trưởng khoa
LÊ XUÂN TRƯỜNG
Trưởng khoa
LÊ XUÂN TRƯỜNG
Trưởng khoa
LÊ XUÂN TRƯỜNG
09:00Xét tuyển nghiên cứu sinh (thí sinh Hoàng Thị Thu Trang và Nguyễn Văn Nam)Tiểu ban xét tuyển; thí sinhKhoa Lâm học
Trưởng khoa
LÊ XUÂN TRƯỜNG
Trưởng khoa
LÊ XUÂN TRƯỜNG
Trưởng khoa
LÊ XUÂN TRƯỜNG
Viện trưởng
NGUYỄN BÁ LONG
Viện trưởng
NGUYỄN BÁ LONG
Viện trưởng
NGUYỄN BÁ LONG
Viện trưởng
NGUYỄN BÁ LONG
09:00Họp triển khai công tác tuyển sinh năm 2023Toàn bộ CBVC viện QLĐĐ&PTNTPhòng họp E
Viện trưởng
NGUYỄN BÁ LONG
Viện trưởng
NGUYỄN BÁ LONG
Viện trưởng
NGUYỄN BÁ LONG
Viện trưởng
BÙI VĂN THẮNG
Viện trưởng
BÙI VĂN THẮNG
Viện trưởng
BÙI VĂN THẮNG
Viện trưởng
BÙI VĂN THẮNG
Viện trưởng
BÙI VĂN THẮNG
Viện trưởng
BÙI VĂN THẮNG
Viện trưởng
BÙI VĂN THẮNG
Viện trưởng
LÊ SỸ DOANH
Viện trưởng
LÊ SỸ DOANH
Viện trưởng
LÊ SỸ DOANH
Viện trưởng
LÊ SỸ DOANH
Viện trưởng
LÊ SỸ DOANH
Viện trưởng
LÊ SỸ DOANH
Viện trưởng
LÊ SỸ DOANH
Viện trưởng
LÝ TUẤN TRƯỜNG
Viện trưởng
LÝ TUẤN TRƯỜNG
Viện trưởng
LÝ TUẤN TRƯỜNG
Viện trưởng
LÝ TUẤN TRƯỜNG
Viện trưởng
LÝ TUẤN TRƯỜNG
Viện trưởng
LÝ TUẤN TRƯỜNG
Viện trưởng
LÝ TUẤN TRƯỜNG
Viện trưởng
ĐẶNG VĂN HÀ
Viện trưởng
ĐẶNG VĂN HÀ
Viện trưởng
ĐẶNG VĂN HÀ
Viện trưởng
ĐẶNG VĂN HÀ
Viện trưởng
ĐẶNG VĂN HÀ
Viện trưởng
ĐẶNG VĂN HÀ
Viện trưởng
ĐẶNG VĂN HÀ
Giám đốc Thư viện
TRẦN NGỌC THỂ
Giám đốc Thư viện
TRẦN NGỌC THỂ
Giám đốc Thư viện
TRẦN NGỌC THỂ
Giám đốc Thư viện
TRẦN NGỌC THỂ
Giám đốc Thư viện
TRẦN NGỌC THỂ
Giám đốc Thư viện
TRẦN NGỌC THỂ
Giám đốc Thư viện
TRẦN NGỌC THỂ
Giám đốc Trung tâm
PHẠM HOÀNG PHI
Giám đốc Trung tâm
PHẠM HOÀNG PHI
Giám đốc Trung tâm
PHẠM HOÀNG PHI
Giám đốc Trung tâm
PHẠM HOÀNG PHI
Giám đốc Trung tâm
PHẠM HOÀNG PHI
Giám đốc Trung tâm
PHẠM HOÀNG PHI
Giám đốc Trung tâm
PHẠM HOÀNG PHI
Trưởng khoa
NGUYỄN VĂN KHƯƠNG
Trưởng khoa
NGUYỄN VĂN KHƯƠNG
Trưởng khoa
NGUYỄN VĂN KHƯƠNG
Trưởng khoa
NGUYỄN VĂN KHƯƠNG
Trưởng khoa
NGUYỄN VĂN KHƯƠNG
Trưởng khoa
NGUYỄN VĂN KHƯƠNG
Trưởng khoa
NGUYỄN VĂN KHƯƠNG
Phó hiệu trường THPT LN
LÊ KHÁNH TOÀN
Phó hiệu trường THPT LN
LÊ KHÁNH TOÀN
Phó hiệu trường THPT LN
LÊ KHÁNH TOÀN
Phó hiệu trường THPT LN
LÊ KHÁNH TOÀN
Phó hiệu trường THPT LN
LÊ KHÁNH TOÀN
Phó hiệu trường THPT LN
LÊ KHÁNH TOÀN
Phó hiệu trường THPT LN
LÊ KHÁNH TOÀN
Hiệu trưởng THPT
NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
Hiệu trưởng THPT
NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
Hiệu trưởng THPT
NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
Hiệu trưởng THPT
NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
Hiệu trưởng THPT
NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
Hiệu trưởng THPT
NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
Hiệu trưởng THPT
NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
Giám đốc Trung tâm
NGUYỄN QUANG GIÁP
Giám đốc Trung tâm
NGUYỄN QUANG GIÁP
Giám đốc Trung tâm
NGUYỄN QUANG GIÁP
Giám đốc Trung tâm
NGUYỄN QUANG GIÁP
Giám đốc Trung tâm
NGUYỄN QUANG GIÁP
Giám đốc Trung tâm
NGUYỄN QUANG GIÁP
Giám đốc Trung tâm
NGUYỄN QUANG GIÁP
Giám đốc Trung tâm
NGUYỄN QUANG SAN
Giám đốc Trung tâm
NGUYỄN QUANG SAN
Giám đốc Trung tâm
NGUYỄN QUANG SAN
Giám đốc Trung tâm
NGUYỄN QUANG SAN
Giám đốc Trung tâm
NGUYỄN QUANG SAN
Giám đốc Trung tâm
NGUYỄN QUANG SAN
Giám đốc Trung tâm
NGUYỄN QUANG SAN
Giám đốc Trung tâm
HOÀNG MINH THỦY
Giám đốc Trung tâm
HOÀNG MINH THỦY
Giám đốc Trung tâm
HOÀNG MINH THỦY
Giám đốc Trung tâm
HOÀNG MINH THỦY
Giám đốc Trung tâm
HOÀNG MINH THỦY
Giám đốc Trung tâm
HOÀNG MINH THỦY
Giám đốc Trung tâm
HOÀNG MINH THỦY
Trạm trưởng
ĐỖ HUY KHÁNH
Trạm trưởng
ĐỖ HUY KHÁNH
Trạm trưởng
ĐỖ HUY KHÁNH
Trạm trưởng
ĐỖ HUY KHÁNH
Trạm trưởng
ĐỖ HUY KHÁNH
Trạm trưởng
ĐỖ HUY KHÁNH
Trạm trưởng
ĐỖ HUY KHÁNHVăn bản Nội bộ
Văn bản Đến
07 Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non - Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (Ngày 13/04/2023)
08 Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non - Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (Ngày 06/06/2022)
09 Thông tư Quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học - Thông tư Quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học (Ngày 06/06/2022)
06 Thông tư hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục - Thông tư hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục (Ngày 11/05/2022)
04 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập - Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập (Ngày 04/03/2022)
31 THÔNG TƯ Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập - THÔNG TƯ Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập (Ngày 10/11/2021)
26/2021 Thông tư quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học - Thông tư quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học (Ngày 17/09/2021)
25/2012 Thông tư hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030 - Thông tư hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030 (Ngày 08/09/2021)
24/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ngày 08/09/2021)
23 Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ - Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ (Ngày 30/08/2021)
18/2021 Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ - Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ (Ngày 28/06/2021)
17/2021 Thông tư Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học - Thông tư Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (Ngày 22/06/2021)
60/2021 Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập - Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (Ngày 21/06/2021)
30/2020 Nghị định về công tác văn thư - Nghị định về công tác văn thư (Ngày 05/03/2020)
04/2019 Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô - Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (Ngày 11/01/2019)
01/2019 Nghị định về Kiểm lâm và Lực lương chuyên trách bảo vệ rừng - Nghị định về Kiểm lâm và Lực lương chuyên trách bảo vệ rừng (Ngày 01/01/2019)
27/2018 Thông tư quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản - Thông tư quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản (Ngày 16/11/2018)
28/2018 Thông tư Quy định về quản lý rừng bền vững - Thông tư Quy định về quản lý rừng bền vững (Ngày 16/11/2018)
29/2018 Thông tư quy định về các biện pháp lâm sinh - Thông tư quy định về các biện pháp lâm sinh (Ngày 16/11/2018)
30/2018 Thông tư quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính - Thông tư quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính (Ngày 16/11/2018)
31/2018 Thông tư Quy định về phân định ranh giới rừng - Thông tư Quy định về phân định ranh giới rừng (Ngày 16/11/2018)
32/2018 Thông tư Quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng - Thông tư Quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng (Ngày 16/11/2018)
33/2018 Thông tư Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng - Thông tư Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng (Ngày 16/11/2018)
156/2018 Nghị định quy định chi tiết thi hàn một số điều của Luật Lâm nghiệp - Nghị định quy định chi tiết thi hàn một số điều của Luật Lâm nghiệp (Ngày 16/11/2018)
16/2017 Luật Lâm nghiệp - Luật Lâm nghiệp (Ngày 28/11/2017)
Văn bản Đi