Văn bản điều hành và Lịch công tác VNUF
Lịch công tác 21 (từ ngày 15-05-2022 đến ngày 21-05-2022)

NgàyThời gianĐịa điểmNội dungThành phầnVăn bản liên quanNgười chủ trì
Chủ nhật
(15/05/2022)
Thứ 2
(16/05/2022)
Buổi Sáng
07:30
Hội trường G6Hội thảo: “Định hướng phát triển Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo Lâm nghiệp giai đoạn 2022 - 2030”- Đại biểu và khách mời ngoài Trường: Đại diện các đơn vị quản lý thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (TCLN, Vụ KHCN&MT, Vụ Kế hoạch, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp), Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban dân tộc; Đại diện Ủy ban nhân dân, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Kiểm lâm, Vườn Quốc gia một số tỉnh; Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam; Các Doanh nghiệp và Tổ chức quốc tế hoạt động trong các lĩnh vực Lâm nghiệp; Các nhà khoa học, Chuyên gia; Các cơ quan truyền thông. - Đại biểu trong Trường: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường; Đại diện Phân hiệu Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai và Gia Lai; Ban Giám hiệu Trường THPT Lâm nghiệp; Trưởng, Phó các đơn vị trong Trường; Trưởng, Phó các Bộ môn, Trung tâm và tương đương thuộc Khoa/Viện; Các nhà khoa học có học hàm học vị GS, PGS, TS; Ban chấp hành Đoàn thanh niên, Hội sinh viên.913 TB Tổ chức Hội thảo "Định hướng phát triển Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo Lâm nghiệp giai đoạn 2022 - 2030" (28/04/2022)
Chủ trì
BAN TỔ CHỨC
Buổi Chiều
14:00
Phòng họp AHọp giao ban và triển khai hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinhToàn thể CB, NV Phòng ĐT, mời Ô. Mai Hà An (BM Tin học)Trưởng phòng
HÀ VĂN HUÂN
Thứ 3
(17/05/2022)
Thứ 4
(18/05/2022)
Buổi Sáng
10:00
Phòng họp AHọp Chuẩn bị công tác tổ chức tập huấn cán bộ Đoàn, Hội và Đại hội Đoàn Trường lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2022 - 2025BCH Đoàn Thanh niên, BCH Hội Sinh viên, BCH các Liên Chi đoàn; Cộng tác viên Đoàn Trường, Hội Sinh viên Trường.BCH Đoàn trường
PHẠM GIA THANH
Thứ 5
(19/05/2022)
Buổi Chiều
14:30
Phòng họp AHọp Hội đồng xác định giá khởi điểm cho thuê, giao khoán sử dụng tài sản của Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2022Thành phần Hội đồng theo Quyết định số 592/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 25/03/2022592 QĐ V/v thành lập Hội đồng xác định giá khởi điểm cho thuê, giao khoán sử dụng tài sản của Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2022 (25/03/2022)
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
TRẦN VĂN CHỨ
Thứ 6
(20/05/2022)
Buổi Sáng
08:00
Phòng họp DHội nghị đào tạo và Đảm bảo chất lượngTheo Thông báo số 906/TB-ĐHLN-ĐT ngày 26/4/2022 của Hiệu trưởng 906 TB V/v tổ chức Hội nghị đào tạo và Đảm bảo chất lượng (26/04/2022)
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
TRẦN VĂN CHỨ
Thứ 7
(21/05/2022)
Buổi Sáng
07:15
Phòng họp DKhai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2022Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy; Tiểu ban Tuyên giáo Đảng ủy; Văn phòng Đảng ủy; Các báo cáo viên lớp học; Các học viên được triệu tập (theo Thông báo số 453-TB/ĐU ngày 12/5/2022 của Đảng ủy Trường ĐHLN)Chủ trì
BAN TỔ CHỨC
Buổi Chiều
13:30
Hội trường G6Thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2022Các học viên được triệu tập (theo Thông báo số 453-TB/ĐU ngày 12/5/2022 của Đảng ủy Trường ĐHLN)Chủ trì
BÁO CÁO VIÊN
Buổi Chiều
19:30
Hội trường G6Thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2022Các học viên được triệu tập (theo Thông báo số 453-TB/ĐU ngày 12/5/2022 của Đảng ủy Trường ĐHLN)Chủ trì
BÁO CÁO VIÊN
Văn bản Nội bộ
Văn bản Đến
06 Thông tư hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục - Thông tư hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục (Ngày 11/05/2022)
04 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập - Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập (Ngày 04/03/2022)
31 THÔNG TƯ Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập - THÔNG TƯ Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập (Ngày 10/11/2021)
26/2021 Thông tư quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học - Thông tư quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học (Ngày 17/09/2021)
25/2012 Thông tư hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030 - Thông tư hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030 (Ngày 08/09/2021)
24/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ngày 08/09/2021)
23 Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ - Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ (Ngày 30/08/2021)
18/2021 Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ - Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ (Ngày 28/06/2021)
17/2021 Thông tư Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học - Thông tư Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (Ngày 22/06/2021)
60/2021 Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập - Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (Ngày 21/06/2021)
30/2020 Nghị định về công tác văn thư - Nghị định về công tác văn thư (Ngày 05/03/2020)
04/2019 Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô - Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (Ngày 11/01/2019)
01/2019 Nghị định về Kiểm lâm và Lực lương chuyên trách bảo vệ rừng - Nghị định về Kiểm lâm và Lực lương chuyên trách bảo vệ rừng (Ngày 01/01/2019)
27/2018 Thông tư quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản - Thông tư quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản (Ngày 16/11/2018)
28/2018 Thông tư Quy định về quản lý rừng bền vững - Thông tư Quy định về quản lý rừng bền vững (Ngày 16/11/2018)
29/2018 Thông tư quy định về các biện pháp lâm sinh - Thông tư quy định về các biện pháp lâm sinh (Ngày 16/11/2018)
30/2018 Thông tư quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính - Thông tư quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính (Ngày 16/11/2018)
31/2018 Thông tư Quy định về phân định ranh giới rừng - Thông tư Quy định về phân định ranh giới rừng (Ngày 16/11/2018)
32/2018 Thông tư Quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng - Thông tư Quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng (Ngày 16/11/2018)
33/2018 Thông tư Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng - Thông tư Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng (Ngày 16/11/2018)
156/2018 Nghị định quy định chi tiết thi hàn một số điều của Luật Lâm nghiệp - Nghị định quy định chi tiết thi hàn một số điều của Luật Lâm nghiệp (Ngày 16/11/2018)
16/2017 Luật Lâm nghiệp - Luật Lâm nghiệp (Ngày 28/11/2017)
Văn bản Đi